دکمه موبایل منو

ارتبــاط با مدیران استان

علی ملک پور مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری

علی ملک پور

مدیر کل
  • 038-32227279
نجفعلی حیدری قائم مقام  کمیته امداد چهارمحال و بختیاری

نجف علی حیدری

قائم مقام
  • 038-32250080
مهرداد شریف پور معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد چهارمحال و بختیاری

مهرداد شریف پور

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 038-32240481
نوذر حیدری معاون اشتغال و خودکفایی چهارمحال و بختیاری

نوذر حیدری

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 038-32227838
اکبر ایازی معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری

اکبر ایازی

معاون فرهنگی
  • 038-32252018
محمدرضا فتحی معاون اداری و مالی چهارمحال و بختیاری

محمدرضا فتحی

معاون اداری و مالی
  • 038-32240483
نصیر محمودی معاون توسعه مشارکت های مردمی چهارمحال و بختیاری

نصیر محمودی

معاون توسعه مشارکتهای مردمی
  • 038-32221646