دکمه موبایل منو

ارتبــاط با مدیران

ملک پور

علی ملک پور

مدیر کل
  • 038-32227279
حیدری

نجف علی حیدری

قائم مقام
  • 038-32250080
شریف پور

مهرداد شریف پور

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 038-32240481
نوذر حیدری

نوذر حیدری

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 038-32227838
شریف پور

حمزه علی شریف پور

معاون فرهنگی
  • 038-32252018
صمد توکلی

صمد توکلی

معاون اداری و مالی
  • 038-32261819
محسن سلیمی

محسن سلیمی

معاون توسعه مشارکتهای مردمی
  • 038-32223936