1 آغاز اردوهای آموزشی ، فرهنگی وتربیتی مددجویان زنجانی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد ، مظاهر کابلی ، معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان زنجان…
تاریخ انتشار: 1401/04/04 08:08
حوزه انتشار: زنجان
استان زنجان ،اردوهای فرهنگی وتربیتی ، خیران ونیکوکاران ، ایتام ونیازمندان ، توانمندسازی فکری وفرهنگی

2 طرح 313 با هدف توانمند سازی فکری و فرهنگی مددجویان ساکن در مناطق محروم اجراء می شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، مظاهر کابلی معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان زنجان ضمن…
تاریخ انتشار: 1401/04/04 07:50
حوزه انتشار: زنجان
استان زنجان ،کمیته امداد ، توانمندسازی فرهنگی ، خیران ونیکوکاران ، طرح 313

10 کیفی سازی فعالیت مراکز نیکوکاری اولویت اصلی کمیته امداد استان است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد،روح اله صالحی، مدیرکل کمیته امداد استان زنجان در گردهمایی…
تاریخ انتشار: 1401/04/02 07:17
حوزه انتشار: زنجان
استان زنجان ، کمیته امداد ، خیران ونیکوکاران ، مراکز نیکوکاری ، تقویت بعد مردمی