دکمه موبایل منو

سفر مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری به بازفت 97/06/13

سفر مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری به بازفت 97/06/13 بازدید و سرکشی مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری از خانواده های تحت حمایت و روند اجرایی احداث مسکن مددجویی با همکاری سپاه استان و اردوهای جهادی در مناطق محروم بازفت عکاس:
سفر مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری به مناطق محروم بازفت 11
سفر مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری به مناطق محروم بازفت 9
سفر مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری به مناطق محروم بازفت 7
سفر مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری به مناطق محروم بازفت 6
سفر مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری به مناطق محروم بازفت 4
سفر مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری به مناطق محروم بازفت 3
سفر مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری به مناطق محروم بازفت 2
سفر مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری به مناطق محروم بازفت 1

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.