دکمه موبایل منو

سفر مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری به میانکوه 97/07/08

سفر مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری به میانکوه 97/07/08 سفر یک روزه مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان چهارمحال و بختیاری به منطقه محروم لندی بخش میانکوه که به همراه خیران و رئیس خانه مطبوعات استان از منازل مددجویی احداث شده در شهرک لندی و خانواده مددجویان بازدید بعمل آمده و تعداد 100 بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان آن منطقه توزیع شد. عکاس: صالح کیانی
سفر مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری به میانکوه 15
سفر مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری به میانکوه 14
سفر مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری به میانکوه 12
سفر مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری به میانکوه 11
سفر مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری به میانکوه 10
سفر مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری به میانکوه 9
سفر مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری به میانکوه 8
سفر مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری به میانکوه 7
سفر مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری به میانکوه 6
سفر مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری به میانکوه 5

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.